Proizvodni program > Bojleri > Bojleri veće zapremine

Bojleri veće zapremine

Osnovna karakteristika ovih bojlera, osim centralizovanog snadbjevanja toplom vodom više potrošačkih mjesta, jeste mogućnost zagrijavanja vode na dva načina: električnom energijom i priključenjem na instalaciju centralnog grijanja ili solarne panele.

Koriste se uglavnom na mjestima gdje su potrebe za toplom vodom povećane  npr. kuće, moteli, stanbene višespratnice.
          

Kazan bojlera kao i cijevni izmjenjivač izrađen je od nehrđajućeg čelika (inox, prohrom) čime se ne narušava higijenska ispravnost vode.     

Vanjski plašt je dostupan u dvije izvedbe: plastificirani čelični lim i nehrđajući (inox, prohrom) lim. Izolaciju bojlera čini kamena vuna koja sprečava toplotne gubitke u skladu sa normama.
          
Elektro grijači su dostupni u dvije varijante: mokri grijač i keramički (suvi) grijač u prohromskoj cijevi.

Garancija na kazan bojlera je 10 godina, a na elemente elektrogrupe i ostale dijelove 1 godina.

www.procesnaoprema.com © 2010